Waarom goede mondzorg bij kwetsbare ouderen zo belangrijk is en wat je er aan kunt doen?

Een gezonde en frisse mond is heel belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van kwetsbare ouderen. We zijn inmiddels gestart met de landelijke uitrol. De eerste organisaties hebben zich aangemeld en zijn gestart of gaan van start. De komende maanden houden we u op de hoogte. In deze nieuwsbrief komt de mantelzorger aan het woord en spreekt Prof. Dr. Fred Rozema zich uit over het belang van goede mondzorg. Ook laten we nog enkele tips en trucs zien die we verzameld hebben op het congres in mei.


In gesprek met

Dit is een terugkerende rubriek in de nieuwsbrief van De Mond Niet Vergeten!, waarin Maaike Veenvliet en Claar Wierink ouderen en hun naasten interviewen over de dagelijkse mondverzorging. Maaike is werkzaam voor het programma DMNV! en werkt bij CC Zorgadviseurs en is van oorsprong verpleegkundige, Claar is tandarts-geriatrie.


We ontmoeten het echtpaar Pieterse. Meneer heeft de ziekte van Parkinson. Zijn vrouw ondersteunt hem waar nodig. Zij vervult de mantelzorgrol, behalve voor haar echtgenoot, ook nog voor haar schoonmoeder. Deze dame heeft een vergevorderde dementie en woont thuis, dankzij intensieve ondersteuning van thuiszorg en dus haar schoondochter. Wij zijn in gesprek over de dagelijkse mondverzorging.


Het belang van de goede mondzorg:
vanuit het perspectief van de wetenschapper

Prof. dr. Fred Rozema is hoogleraar Orale Geneeskunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Hij is tevens werkzaam als kaakchirurg in het AMC.


Hij is een warm pleitbezorger van de aandacht voor mondzorg, zeker bij kwetsbare ouderen. Daarbij is de wisselwerking tussen de tandheelkunde en de geneeskunde groot. Zo manifesteert een groot aantal ziekten zich in de mond- en keelholte en hals, en kan een ongezonde mond gevolgen hebben voor iemands algemene gezondheid. Ook kunnen ziekten en geneesmiddelen het tandheelkundig handelen beïnvloeden en kunnen zich in de tandheelkundige praktijk medische noodsituaties voordoen. Het is daarom belangrijk dat er een goede samenwerking en kennisdeling bestaat tussen zorgprofessionals.We bezoeken hem bij ACTA. Hieronder een aantal korte video's waarin hij zijn zienswijze met ons deelt.

De mondzorg app

Samen met Swipeguide, een start-up in Nederland, en Tulser, een adviesbureau gespecialiseerd in leren en ontwikkelen, hebben we een eerste versie van de mondzorg app ontwikkeld.


De app ondersteunt professionals bij de mondzorg voor kwetsbare ouderen. In deze eerste versie zijn instructies uitgewerkt gericht op het signaleren, een screening uitvoeren en hoe je ouderen kunt stimuleren om zelf te poetsen. Download de app hier.


En kan eenvoudig op de mobiele telefoon worden geïnstalleerd. Kijk op het onderstaande filmpje om te zien hoe dat werkt:


  • Allereerst bespreekt Fred Rozema de veel voorkomende problemen bij kwetsbare ouderen.


  • Ook geeft hij aan waarom het zo belangrijk is dat andere zorgverleners ook goed onderzoek in de mond kunnen doen.

  • Vervolgens staat hij stil bij waarom het zo belangrijk is dat zorgorganisaties hun medewerking geven.

  • Om af te sluiten met de grote rol die familie kan spelen bij goede mondzorg van kwetsbare ouderen.

Casemanagers dementie

Een belangrijk groep die we niet uit het oog willen verliezen zijn de casemanagers dementie. Zij hebben frequent contact met de kwetsbare ouderen. En hoewel niet elke casemanager een verpleegkundige is, kunnen zij ook problemen op het gebied van mondzorg detecteren. Voor hen is de mondzorg app dan ook interessant. Kijk op dmnv.swipeguide.com en mocht je aanvullingen wensen stuur dan een berichtje naar: contact@demondnietvergeten.nl


Aangepaste draaiboeken

Voor de implementatie van de werkwijze hebben we de handleiding herzien.

Klik op de foto om op de website te komen.


Werving organisaties voor brede uitrol

In onze vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan aan thuiszorgorganisaties om met ons samen in een regio de mondzorg te verbeteren.

Met een aantal organisaties zijn we nu in een vergevorderd stadium. Buurtzorg Nederland start als eerste zorgorganisatie. We zijn daar erg blij mee! Met de zorgorganisaties gaan we van start met het versterken van de lokale samenwerking tussen huisartsenpraktijk, mondzorgpraktijk en de thuiszorg. Deze samenwerking is voorwaardelijk om de kwetsbare ouderen thuis goed te kunnen helpen. Ook willen we het tijdig opsporen van de kwetsbare ouderen met mondzorgproblemen graag verbeteren. We zullen daarom met de eerste deelnemers in kaart brengen op welke manier de verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk goed geschoold deze belangrijke activiteit kunnen uitvoeren. We verwachten dat dit gaat leiden tot een concreet scholingsaanbod, dat geaccrediteerd kan worden door de V&VN.


Tips and tricks

Op het congres De mond niet vergeten! in mei heeft een aantal sprekers tips gegeven over hoe de mondzorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie kan verbeteren. In de onderstaande video vatten we ze nog een keer voor u samen.

In de pers

  • Kwartiermaker Marnix de Romph over de stichting De mond niet vergeten! (i.o.)
  • 100.000 monden gezonder!
  • Seniorenwijzer

Congressen

Mondzorg bij kwetsbare ouderen congres: hoe zorgt u voor goede mondzorg bij ouderen?

Woensdag 31 oktober


Publicaties

Een gezonde mond is goed voor de gezondheid en belangrijk bij sociaal contact.


Gezien in de markt

Een trolly voor thuisbezoek voor de mondzorgverlener.