Goed nieuws

VWS subsidieert een 2-jarig vervolgprogramma en op 24 mei houden we een landelijk multidisciplinair congres om de resultaten tot nu te verspreiden en iedereen te betrekken bij de vervolgstappen.

In deze nieuwsbrief leest u meer! Stuur hem door aan collega's en nodig hen uit om ook naar het congres te komen.


Congres 24 mei

Op donderdag 24 mei 2018 wordt het landelijke multidisciplinaire congres 'De mond niet vergeten, gaat door!' gehouden.

Het vindt plaats bij ACTA te Amsterdam. Het congres is voor zorgprofessionals en beleidmakers in de mondzorg, thuiszorg, huisartsenpraktijken, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. De dag kent een inspirerend programma met inbreng van experts en de ervaringen van professionals die al aan de slag zijn met de implementatie van De Mond Niet Vergeten!

Door sponsoring hebben we de deelnemersbijdrage laag kunnen houden: €45 voor verpleegkundigen, verzorgenden, mondhygiënisten en tandprothetici. Voor andere deelnemers (w.o. tandartsen, huisartsen, managers, beleidsmedewerkers) is de bijdrage € 95 


De Mond Niet Vergeten gaat door!

In het vervolgprogramma worden de projectresultaten uitgebouwd.

Naast verdere implementatie van de multidisciplinaire samenwerking, komt er een landelijke bewustwordingscampagne over het belang van een gezonde mond bij (kwetsbare) ouderen en wordt mondzorg voor kwetsbare ouderen verankerd in de zorgopleidingen. Het programma wordt uitgevoerd door een nieuwe stichting die wordt gevormd door de direct betrokken beroepsorganisaties (V&VN, KNMT, ANT, NVM, ONT).


'Samenwerken voor kwetsbare

ouderen werpt vruchten af'

We sloten 2017 af met een mooi interview in het Nederlands Tandartsenblad.

De deelnemers in Hilversum geven hier een prachtig beeld van hoe de lokale samenwerking bedoeld is en hoe hij snel resultaten kan afwerpen.


Screenings- en verwijsinstrument opgenomen

in toolbox wijkverpleging

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) ontwikkelde een toolbox voor de thuiszorg-indicatiestelling.

De toolbox bestaat uit hulpmiddelen waarmee wijkverpleegkundigen de zorgbehoefte van cliënt(systemen) in kaart kunnen brengen en evalueren. Voor de mondzorg is het screenings- en verwijsinstrument van De mond niet vergeten! opgenomen.

Onderzoek: hoe kijken kwetsbare ouderen zelf naar mondverzorging?

Onderzoeker Dominique Niesten stelt vast dat er bij het kwetsbaar worden een kantelpunt komt waarop ouderen het bezoek aan een mondzorgverlener opgeven, en later ook de dagelijkse mondverzorging.


Zorgverleners zouden hierop moeten anticiperen


Bij Dominique Niesten


Agenda

Mei 24, 2018

De mond niet vergeten, gaat door!

Het vindt plaats bij ACTA te Amsterdam. Het congres is voor zorgprofessionals en beleidmakers in de mondzorg, thuiszorg, huisartsenpraktijken, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. De dag kent een inspirerend programma met inbreng van experts en de ervaringen van professionals die al aan de slag zijn met de implementatie van De Mond Niet Vergeten!

Juli 1, 2018

Het huidige project

Description of the event. Lorem ipsum dolor sit amet, in mea veri audiam, nonumes appareat ea namet nec ferri clita.