100.000 monden gezonder!

De komende 18 maanden gaan we de mondzorg van 100.000 kwetsbare ouderen thuis verbeteren.

Een gezonde en frisse mond is heel belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van kwetsbare ouderen. Vanaf september start de landelijk uitrol van ons programma. De komende maanden benaderen we veel zorgorganisaties of zij een rol willen spelen in de realisatie van deze doelstelling. We houden u op de hoogte!


Congres groot succes

Ruim 230 professionals uit de mondzorg en de thuiszorg hebben op 24 mei jongstleden het congres bezocht. Onder leiding van Claar Wierink zijn in de ochtend de succesfactoren besproken die kunnen leiden tot een betere mondzorg bij kwetsbare ouderen. Onder het motto 100.000 monden gezonder wil De mond niet vergeten de professionals in de mondzorg, de thuiszorg en de huisartsen ondersteunen om de mondzorg voor kwetsbare ouderen thuis aanzienlijk te verbeteren.

Nadat de minister Bruno Bruins met een videoboodschap het congres succes had toegewenst, hebben verschillende inleiders ervoor gezorgd dat de aanwezigen een goed beeld hebben gekregen van de mogelijkheden om de mondzorg voor kwetsbare ouderen ook daadwerkelijk te verbeteren. Daarnaast gaf cabaretier Dolf Jansen zijn visie op het vraagstuk. Uit handen van stuurgroep voorzitter Jenneke van Veen ontving de voorzitter van de Stichting De mond niet vergeten Lea Bouwmeester symbolisch de opbrengsten en resultaten van het project.


In de middag zijn in workshops verschillende thema's besproken die relevant zijn voor de mondzorg van kwetsbare ouderen. Al met al een zeer geslaagde dag. De komende periode komen we terug op de inhoud van de besproken thema's.


Film Dolf Jansen

Cabaretier Dolf Jansen weet alles over taboes, maar wat weet hij eigenlijk over mondzorg? Toch het nodige bleek uit zijn videoboodschap.


Congres verslag

Met Claar Wierink als voorzitter ging het congres van start met het verhaal van Elly Duyf over het project De mond niet vergeten! Het project heeft een belangrijke bijdrage geleverd en de landelijke uitrol mede mogelijk gemaakt. Met veel lessen uit de pilot en de begeleide implementatie voor een landelijke implementatie. De samenwerkingspartners (V&VN, de KNMT, de ANT, de NVM en de ONT), die nu verenigd zijn in de stichting hebben daar hun bijdrage aan geleverd.

Op de website van De Mond niet vergeten! (www.demondnietvergeten.nl) is het ondersteunend materiaal voor de implementatie opgenomen.


Daarna kwamen de implementatiepartners aan het woord. Wat was hun ervaringen en waar zijn ze tegenaan gelopen? Met aandacht voor de rol van de praktijkondersteuner, de mondzorgpraktijk en de thuiszorg als belangrijke driehoek voor de samenwerking.


Wijnand Teeuw ging daarna in op de mondgezondheid in relatie tot de algemene gezondheid. Hij liet ons de uitkomsten zien van verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken, waarin de aard van de verbanden tussen mondgezondheid en specifieke ziektebeelden zichtbaar werden.


Nelleke Bots – Van ’t Spijker ging daarna in op de manier waarop zorgverleners in algemene mondzorgpraktijken te maken krijgen met een groeiende groep ouderen. De zorg voor deze patiëntengroep stelt eisen aan de inrichting en organisatie van de praktijk en de vaardigheden van de mondzorgverleners en het team. Centraal stond de vraag of de praktijk al dan niet al ‘seniorproof’ is? De ‘Praktijkwijzer Ouderen in de algemene praktijk’ vormde daarbij het kader.


Wim Kluter besprak wat te doen als een patiënt fysiek niet in staat is om naar de praktijk te komen. En hoeveel inspanning het soms vergt om dat voor elkaar te krijgen. Uit de praktijk van alle dag gaf hij verschillende voorbeelden van huisbezoeken. Ook liet hij zien wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van behandeling in de thuissituatie zijn.


Lea Bouwmeester ontving in haar rol als kersverse voorzitter van de stichting De mond niet vergeten uit handen van Jenneke van Veen de belangrijkste onderdelen die relevant zijn voor de landelijke uitrol, die tot doel heeft om 100.000 monden van thuiswonende kwetsbare ouderen gezonder te maken. Maaike Veenvliet, verantwoordelijk voor de implementatie, gaf aan hoe dat te gaan doen en introduceerde een digitale tool voor ondersteuning in de praktijk (www.dmnv.swipeguide.com).


In het middagprogramma kon een zevental workshops gevolgd worden.


Clemens Ham, huisarts te Amstelveen over de rol van de huisartsenpraktijk.

De minister van VWS aan het woord over mondzorg

Bewustwording, samenwerken en taboe doorbreken.

Claar Wierink

Deze thema’s stonden centraal tijdens het congres ‘De Mond Niet Vergeten, gaat door!’. Het congres markeerde het slot van het project ‘De Mond Niet Vergeten!’ en de start van het nieuwe programma, dat mogelijk is gemaakt door VWS.


Bewust worden van het belang van een gezonde mond voor kwetsbare ouderen. Dat geldt voor de zorgprofessionals rondom de oudere, zoals huisarts, praktijkondersteuners, case managers dementie, thuiszorgmedewerkers en mondzorgprofessionals. Echter, het geldt ook voor de kwetsbare oudere zelf en zijn mantelzorgers. De zorg kan nog zo goed georganiseerd zijn, de kwetsbare oudere moet openstaan voor ondersteuning bij het gezond houden of weer gezond krijgen van zijn of haar mond.


Samenwerken is de succesfactor in ‘De Mond Niet Vergeten!’. Bij alle discussies met zorgprofessionals bleek steeds maar weer, hoe belangrijk het is dat je af en toe met elkaar om tafel zit, hoe kort de lijnen dan worden en hoe snel dit leidt tot verbetering van zorg.

Het taboe rondom tandenpoetsen werd aan de orde gebracht door Dolf Jansen, cabaretier. Hij heeft een prachtige film gemaakt over zijn eigen ervaringen met mondzorg en hoe hij het onderwerp mondzorg beleeft in relatie tot zijn kwetsbare moeder. Zijn advies is ‘spreek er over’ en ‘poets tanden met tact, zo moeilijk is het nou ook weer niet, … of eigenlijk wel, maar het kan!’


Middels een videoboodschap was minister Bruins ook vertegenwoordigd. Hij benadrukte het belang van aandacht voor de mondgezondheid van kwetsbare ouderen, de ontwikkelingen die het project tot stand heeft gebracht en zijn enthousiasme voor het doel, dat het nieuwe programmateam gesteld heeft: in 18 maanden 100.000 monden gezonder!

Daar doet u toch ook aan mee?!


Door: Claar Wierink


Nieuwsfacts

Nieuwe poetsboeken beschikbaar

Er zijn nieuwe poetsboeken beschikbaar. Bestel ze als volgt:

Stuur een e-mail naar contact@demondnietvergeten.nl en geef aan hoeveel poetsboeken u wilt ontvangen (en op welk adres). De prijs van 10 poetsboeken is €10,- exclusief de daadwerkelijke portokosten en €5,- handlingkosten. Brochures zijn ook beschikbaar, u betaalt voor 25 stuks folders €7,50 exclusief de daadwerkelijke portokosten en €5,- handlingkosten.


Elke bestelling ontvangt gratis een A3 wachtkamerposter over mondzorg.

Programma Langer Thuis

In het programma Langer Thuis speelt de mondzorg een belangrijke rol. Op pagina 19 van het programma wordt uitgelegd waarom. Wilt u het inzien volg dan de onderstaande link.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/15/programma-langer-thuis

Handige links

Toolbox V&VN

Implementatieondersteuining Thuiszorg

Handige App: dmnv.swipeguide.com

Binnenkort

Binnenkort starten we met de community die ondersteunend is aan het programma. Met tips en trucs, met verhalen van zorgverleners, met ervaringen en expertise en vraag en antwoord. We houden u op de hoogte.