De eerste monden gezonder: Buurtzorg Nederland en GGD Flevoland bijten het spits af

De aanpak van 100.000 monden gezonder is van start. Met Buurtzorg Nederland en de GGD Flevoland (samen met de zorgorganisaties in de regio) zijn we dit najaar gestart met de aanpak voor 100.000 monden gezonder.


Met ruim 8500 verpleegkundigen (MBO en HBO) hebben de medewerkers van Buurtzorg toegang tot ruim 65.000 cliënten per jaar, waarvan een groot deel kwetsbaar is. Buurtzorg Nederland heeft in 2019 mondzorg als speciaal speerpunt gekozen. Op hun jaarlijks congres in 2019 komt dit onderwerp ook specifiek aan bod. Marie-Anne Brunt, Tineke van Dis en Hetty Bos zijn als verpleegkundig specialist of wijkverpleegkundige nauw betrokken bij de ondersteuning van hun collega's. Zo krijgen alle medewerkers toegang tot een speciale omgeving waarin naast E-learning over mondzorg ook andere hulpmiddelen, zoals het screeningsformulier en het lokale implementatieplan beschikbaar zijn. Ook krijgen ze het advies om de Mondzorg-app (www.dmnv.swipeguide.com) te installeren en te gebruiken. Deze online-tool zullen we vanuit De mond niet vergeten! aanvullen met een module over de behandeling van de droge mond. Dit op speciaal verzoek van Buurtzorg Nederland. Als De mond niet vergeten! leveren we ook een actieve bijdrage op hun landelijke congresdagen begin 2019.


De participatie van Buurtzorg Nederland is erg belangrijk voor de realisatie van de goede mondzorg bij kwetsbare ouderen. Ten eerste omdat Buurtzorg Nederland landelijk werkt en ze de mondzorg als speerpunt voor 2019 hebben gemaakt. Daarnaast hebben ze een groot bereik, ruim 65.000 clienten per jaar. En Buurtzorg zet wel vaker de toon. Ook nu weer hopen we dat veel organisaties hun goede voorbeeld zullen volgen. Wilt u meer weten over hoe dat kan neem dat contact op met Maaike Veenvliet via contact@demondnietvergeten.nl.


GGD Flevoland ondersteunt het initiatief van De mond niet vergeten! als eerste GGD in Nederland. Zij hebben op het gebied van preventieve mondzorg al de nodige ervaring! En deze ervaring zetten ze ook graag in bij de mondzorg voor kwetsbare ouderen in de regio. De afgelopen periode hebben ze hun populatie goed in beeld gebracht, hebben ze de contacten in de regio aangehaald en investeren ze de komende periode in het verbeteren van de mondzorg van deze groep. Dat doen ze samen met de zorgaanbieders in de regio, zoals Icare, Zorggroep Almere, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Buurtzorg. Als eerste GGD van Nederland hebben ze zich aangemeld. Belangrijke reden voor de aanmelding was dat zij als GGD hun aandacht ook meer op de ouderen in de samenleving willen richten. De komende vier jaar zet Gijs Roelofsen als programmaregisseur ouderen zich daarvoor in. Ciska van der Poel ondersteunt vanuit de GGD dit project. Als preventiemedewerker mondzorg zal zij actief met onder andere de mondzorgpraktijken, de thuiszorg en de huisartsen samenwerken om ook in Flevoland de mondzorg voor kwestbare te verbeteren.


Euregio en De mond niet vergeten! verkennen samenwerking

Onlangs hebben we als De mond niet vergeten! de samenwerking verkent met de euregio in Nijmegen (zie 'Zorg verbindt'). Vanuit de Radboud Universiteit afdeling tandheelkunde pleiten Domique Niesten en Anneloes Gerritsen al jarenlang voor samenwerking in de regio.


Hoewel er grote verschillen zijn tussen de mondzorg in Nederland en Duistland zijn er ook grote overeenkomsten in de vraagstukken bij kwetsbare ouderen. Naast het vertalen van de app (www.dmnv.swipguide.com) naar de Duitse taal, hebben we afgesproken op welke manier De mond niet vergeten in de regio kan ondersteunen bij de implementatie van goede mondzorg voor kwetsbare ouderen.

Beide trajecten streven een gelijk doel na, waardoor we elkaar kunnen versterken:

  • Een multidisciplinaire aanpak in directe dialoog met de regionale betrokkenen, om de mondhygiëne van ouderen, en in het bijzonder kwetsbare thuiswonende ouderen (ouderen met een handicap of die zorg nodig hebben) te verbeteren.
  • Uitwisseling van inzichten, verbeteren van de onderlinge samenwerking, waardoor de ouderen tijdig in beeld zijn, kunnen worden doorverwezen naar de juiste zorgverlener wanneer behandeling noodzakelijk is. En de care-gevers elkaar kunnen raadplegen, om de best mogelijke zorg, zo dicht als mogelijk bij de ouderen te organiseren.
  • En daarmee de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen met en zonder handicap te verbeteren.


We hebben de zorgaanbieders in de regio uitgenodigd mee te doen!


Dominique Niesten heeft onlangs nog een prijs gewonnen voor de beste publicatie 2018 volgens de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis.


Het belang van de goede mondzorg: vanuit het perspectief van de wetenschapper

Wijnand Teeuw heeft een duidelijk opvattingen over mondzorg voor kwetsbare ouderen, en waarom samenwerking vanuit ieders eigen rol de enige houdbare oplossing is. Ook geeft hij aan waarom bestuurders van zorgorganisaties zich het vraagstuk van mondzorg van kwetsbare ouderen moeten aantrekken. In de onderstaande impressies licht hij zijn mening toe.

MBO raad: Ontwikkeling keuzedeel Mondzorg van start

De MBO raad is samen met ROC van Amsterdam en het Koning Willem I College in Den Bosch gestart met de uitwerking van het keuzedeel mondzorg voor specifieke doelgroepen (waaronder kwetsbare ouderen). In de afgelopen jaren is door velen (waaronder Jeanette Schmienk) hard gewerkt aan de voorbereiding. Het keuzedeel is gericht op studenten die een zorgopleiding volgen en meer te weten willen komen over de mondzorg.


De komende maanden wordt het keuzedeel verder ingevuld en voorgelegd aan de commissie die beslist over keuzedelen binnen de MBO. We zijn ervan overtuigd dat de aanvraag een goede kans van slagen heeft en vanaf de 2e helft van 2019 ook daadwerkelijk beschikbaar komt voor de MBO opleidingen in Nederland. De ontwikkeling van het keuzedeel wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidie die De mond niet vergeten! heeft ontvangen van VWS.


Congressen

Het jaarcongres van het European College of Gerodontology (ECG) zal in 2019 worden gehouden in Nederland! Woensdag 15 mei en donderdag 16 mei zijn vooraanstaande internationale deskundigen op dit terrein bij elkaar en geven workshops en lezingen. Het programma en alle informatie kunt u lezen op de website van ECG2019.


Boekt u voor 15 januari dan krijgt u een early bird korting.


ECG is opgericht in 1990 en biedt een internationaal platform voor iedereen die zich bezighoudt op het gebied van de gerodontologie.

In de pers

Claar Wierink, tandarts geriater en nauw verbonden aan het programma, heeft een interview gegeven. Investeer in je mond: "Een gezond gebit draagt bij aan gezond ouder worden".

Het belang van goede mondzorg voor kwetsbare ouderen.


  • Waarom bestuurders van een zorgorganisatie zich in willen zetten voor 100.000 Monden Gezonder.

Wat een goede samenwerking tussen de mondzorgpraktijk, de huisartspraktijk en de thuiszorg noodzakelijk is.
Installeren van de Swipeguide

In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgelegd hoe de App kunt installeren met de instructies voor zorgverleners (de Swipeguide). Wilt u die instructie nog een keer zien, klik dan op onderstaande link.


Belangrijke website voor meer informatie over mondzorg

Op zorgvoorbeter.nl kunt u veel relevante informatie vinden over mondzorg (bij kwetsbare ouderen).